kontakt

Dr n.med. Joanna Walczak-Sztulpa
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Adres e-mail: jsztulpa@umed.poznan.pl oraz sensenbrennersyndrome@gmail.com

Oceń